• Alternate Text

  Sinh viên đăng ký theo lớp, ghi đầy đủ thông tin theo mẫu.Không đăng ký lẻ theo từng cá nhân.

 • Alternate Text

  Trung tâm Hưng Yên Aptech:CNTT&TT thông báo tới các Giáo viên chủ nhiệm và các lớp tốt nghiệp năm 2013 kế hoạch triển khai kiểm tra Chuẩn chuyên ngành cụ thể như sau

 • Alternate Text

  Thông tin về đề cương ôn tập (Có giới hạn câu hỏi) đối với chuẩn B++ 2012.

 • Alternate Text

  Thông báo ghi đầy đủ các quy định về Chuẩn Công nghệ thông tin (B++) đối với sinh viên các lớp liên kết tổ chức ngoài trường.

 • Alternate Text

  Bản tin sẽ giải đáp các thông tin về Chương trình kiểm tra/thi đánh giá/ bồi dưỡng chuẩn Công nghệ thông tin (B++) đối với sinh viên trong Nhà trường.

 • Alternate Text

  Giới thiệu chuẩn đầu ra tin học B++

 • Alternate Text

  Chuẩn đầu ra của một trường Đại học là một trong các hệ thống thông số thể hiện sự gắn kết trường Đại học với nhu cầu đào tạo của xã hội. Chuẩn đầu ra của Trường ĐHSPKT Hưng Yên thể hiện rõ năng lực sống và làm việc của một sinh viên đã được Nhà trường giáo dục và đào đạo. Với sứ mạng của một trường Đại học: “Nhân đức, nhân tài, nhân trí thức, sáng tạo tương lai phục vụ nhân dân”, Trường ĐHSPKT Hưng Yên đảm bảo sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp phải đạt được các tiêu chí sau:

 • Alternate Text

  Mẫu đăng ký học , Test, làm chứng chỉ B++

 • 1

  Quảng cáo
  • Alternate Text
  • Alternate Text
  Bộ đếm truy cập
  Số lượt truy cập : 34666
  Số người online : 6