Thời khóa biểu lớp A0108A2 - (10/5/2010)
anhhr

 

Lịch học các môn học kỳ II năm học 2009-2010 lớp A0108A2

 

Thứ

Môn

Phòng học

Tiết học

Tuần học

CBGD

2

Giáo dục quốc phòng

SANTD1

123456

9->10

Thạo

TH kỹ năng nghề (Logic C)

204

123

2->17

Phương

3

Giáo dục quốc phòng

SANTD1

123456

9->10

Thạo

TH kỹ năng nghề (Bảo trì)

204

123

18->23

Chiến

TH kỹ năng nghề (Bảo trì)

204

012

18

Chiến

4

Learn Java by Example

203

789

2->18

Quý

Learn Java by Example

204

012

11->18

Quý

5

TH kỹ năng nghề (Mạng)

204

789012

18->23

Thạo

6

Giáo dục quốc phòng

SANTD1

123456

9->10

Thạo

TH kỹ năng nghề (Bảo trì)

204

012

19->23

Chiến

7

Giáo dục quốc phòng

SANTD1

123456

9->10

Thạo

 

 Họ tên:
Địa chỉ:
Số điện thoại:  
Email: (*)  
Tiêu đề: (*)
Nội dung: (*)
Nhập ký tự: (*)
  
Email: (*)
Mật khẩu: (*)
Gửi tới: (*)( Nhập địa chỉ mail cách nhau dấu phẩy )
Chủ đề:
Nội dung:
  

Quảng cáo

Thăm dò ý kiến