Kế hoạch kiểm tra chuẩn đầu ra đối với sinh viên CNTT tốt nghiệp năm 2013 - (12/7/2012)

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT HƯNG YÊN APTECH: CNTT&TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 05 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

(V/v triển khai kế hoạch test chuẩn đầu ra chuyên ngành

áp dụng đối với sinh viên CNTT tốt nghiệp năm  2013- Lần 1)

 

Kính gửi:       -   Các Bộ môn chuyên môn;

-      Sinh viên Công nghệ thông tin tốt nghiệp năm 2013.

 
-         Căn cứ các quy định của Nhà trường về công tác thực hiện chuẩn đầu ra chuyên môn;
-         Căn cứ kế hoạch triển khai chuẩn đầu ra chuyên môn áp dụng cho các lớp tốt nghiệp năm 2013 đã được Nhà trường phê duyệt;
-         Căn cứ thông báo về việc thực hiện chuẩn đầu ra chuyên môn năm học 2012-2013 ngày 26/11/2012 của Khoa CNTT.

 

Trung tâm Hưng Yên Aptech:CNTT&TT thông báo tới các Giáo viên chủ nhiệm và các lớp tốt nghiệp năm 2013 kế hoạch triển khai kiểm tra

Chuẩn chuyên ngành cụ thể như sau:

1.      1. Kế hoạch

  
 
 
2. Quy trình thực hiện

-         Các lớp lập danh sách đăng ký (theo mẫu); nộp danh sách và lệ phí Test về Trung tâm Hưng Yên Aptech tại mỗi cơ sở.

-         Các sinh viên có yêu cầu được ôn tập, bỗi dưỡng kỹ năng chuyên sâu đăng ký học tại Trung tâm Hưng Yên Aptech ở các cơ sở.

-         Lệ phí test: 120.000đ/ 1module bao gồm:

-     Phần lý thuyết: 40.000đ/1 lần thi

-     Phần thưc hành: 80.000 đ/ 1 lần thi

-         Lệ phí học: 800.000đ/Khóa học

-         Sinh viên thực hiện đăng ký theo lớp

-         Khi đăng ký test hoặc đăng ký học theo lớp, Lớp trưởng nộp 02 bản cứng danh sách sinh viên có chữ ký đầy đủ của các sinh viên theo mẫu đăng ký (file đính kèm) và 01 bản mềm danh sách về địa chỉ mail sau:

-     Cơ sở 1: Cô Diệp - dieptk2@gmail.com – ĐT: 03123.713.319

-     Cơ sở 2: Cô Trang - tranglexus@gmail.com – ĐT: 03123.767.168

-     Cơ sở 3: Cô Trang - dothutrang174@gmail.com

 

Nơi nhận:

-          Như kính gửi;

-          Lưu Khoa CNTT;

-          Website Khoa CNTT

-          Website TT Aptech:CNTT&TT

-          Lưu TT Hưng Yên Aptech

TT HƯNG YÊN APTECH:CNTT&TT

 


 Quảng cáo
  • Alternate Text
  • Alternate Text
Bộ đếm truy cập
Số lượt truy cập : 36072
Số người online : 3