Khoá học Quản Trị Mạng MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator) - (8/4/2012)

MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator) là Chứng Chỉ Quốc Tế về Quản Trị Hệ Thống có giá trị toàn cầu được cấp bởi Microsoft. MCSA chứng nhận Chuyên viên Quản trị Hệ thống có khả năng triển khai, quản lý và sửa lỗi thành thạo hệ thống mạng hoạt động trong môi trường hệ điều hành Windows của Microsoft. Sau khi có chứng chỉ MCSA, học viên có khả năng học tiếp để nhận chứng chỉ cao nhất về quản lý hệ thống, MCSE (kỹ sư hệ thống: có khả năng thiết kế, thực thi giải pháp hạ tầng, hệ thống mạng lớn của ngân hang, bộ ban ngành dựa trên hệ điều hành và phần mềm hệ thống Microsoft Windows Server).

Nhu cầu việc làm liên quan đến hệ thống Microsoft là rất lớn vì thực tế, 90% các hệ thống máy tính chạy trên nền của hệ điều hành Windows. Do đó, việc nắm vững các kiến thức, kỹ năng về quản trị hệ thống Microsoft sẽ là một lợi thế rất lớn và không thể thiếu đối với những người có định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT. Chứng chỉ MCSA cũng đang là yêu cầu bắt buộc trong hầu hết thông báo tuyển dụng vị trí quản trị mạng/hệ thống.

Khóa học MCSA cung cấp các kiến thức giúp học viên có thể Cài đặt, Triển khai, Quản trị các máy chủ dịch vụ của Microsoft:

-  Dịch vụ DNS đa cấp trong mạng nội bộ và trên Internet, quản lý tên miền trên Internet.

-  Các server dịch vụ quản lý tập trung trong doanh nghiệp: File Server, Print Server.

-  Giải pháp xác thực với chữ ký điện tử.

-  Triển khai các server chuyên dụng phục vụ trên Internet: Email server, Web server.

-  Các hệ thống phục vụ truy cập từ xa: Remote access server.

-  Triển khai hoàn chỉnh hệ thống Firewall và Proxy server.

-  Nối các văn phòng ở xa bằng công nghệ VPN: L2PT/IPSec

 Vậy sau khi học xong khóa MCSA tại Hưng Yên Aptech, bạn sẽ có đủ khả năng đạt được các văn bằng quốc tế sau đây:

MCP (Microsoft Certified Professional)

- MCTS Messaging(Microsoft Certified Technolog Specialist)

- MCTS Internet Security and Acceleration 2006

- MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator)

 

Nội dung khoá học :

Môn 70-680 : Installing and Configuring Windows 7

·         Installing, Upgrading, and Migrating to Windows 7

·         Configuring Disks and Device Drivers

·         Configuring File Access and Printers

·         Configuring Network Connectivity

·         Configuring Wireless Network Connections

·         Securing Windows 7 Desktops

·         Optimizing and Maintaining Windows 7 Client Computers

 

Môn 70 – 290: Managing and Maintaining a Windows Server 2012 Environment

·          Hướng dẫn sử dụng chương trình ảo hóa VMWare

·          Local User Group

·          Local Policy, Local Security Policy

·          Active Directory

·         Organizational Unit Structure

·         Domain User, Domain Group

·         Share, Offiline file

·         NTFS Permisstion

·         Disk Quota

·         User Profile

·         Home Folder

·         OU Delegate Control

·         Group Policy Object

·         Security Template

·         Terminal

·         Backup, Shadown Copy

·         Ôn tập

·         Thi hết môn

Môn 70 – 291: Implementing, Managing, and Maintaining a Windows Server 2012 Network Infrastructure

·         Network Basic

·         IP Address, Subnet

·         Routing

·         Network Address Translation (NAT)

·         Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

·         Domain Name System (DNS)

·         Public Key Infrastructure (PKI)

·         Certification Authority

·         Key Recovery Agent

·         IIS, FTP

·         IP Security

·         Virtual Private Network (VPN)

·         Ôn tập

·         Thi hết môn

Môn 70 – 351: TS: Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2010, Configuring

·         Overview Firewall

·         Install ISA Server 2006 & Maintaining ISA Server

·         Enabling Access To Internet Resource

·         Configuring Template Firewall

·         Configuring Access To Internal Resource

·         Integrating ISA Server 2006 & Microsoft Exchange Server 2007

·         Web Filtering

·         Configuring Virtual Private Network Access For Remote Clients & Network

·         Caching

·         Monitoring

·         Ôn tập

·         Thi hết môn

 

 

 

 

 

 

 

 



Quảng cáo
  • Alternate Text
  • Alternate Text
Bộ đếm truy cập
Số lượt truy cập : 16493
Số người online : 1