Danh mục sách mới tại phòng tự học dành cho lớp chất lượng cao đh201 - cs2 - (11/12/2012)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM HƯNG YÊN APTECH CNTT & TT
DANH MỤC SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN APTECH
PHÒNG 2ĐH201
STT Mã sách Tên sách Loại sách SL
1 ATV.15.101.01 Tôi tài giỏi, bạn cũng thế Kỹ năng mềm 2
2 ATV.15.102.01 Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh Kỹ năng mềm 2
3 ATV.15.103.01 Thay thái độ đổi cuộc đời (Tập 1) Kỹ năng mềm 2
4 ATV.15.104.01 Thay thái độ đổi cuộc đời (Tập 2) Kỹ năng mềm 2
5 ATV.15.105.01 Thay thái độ đổi cuộc đời (Tập 3) Kỹ năng mềm 2
6 ATV.15.106.01 Tư duy tích cực Kỹ năng mềm 2
7 ATV.14.101.01 Tự học Word 2010 Tin học cơ bản 2
8 ATV.14.102.01 Tự học Excel 2010 Tin học cơ bản 2
9 ATV.14.103.01 Tự học PowerPoint 2010 Tin học cơ bản 2
10 ATV.14.104.01 FE - Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản - Phần thi buổi sáng - Tập 1 Tin học cơ bản 2
11 ATV.14.105.01 FE - Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản - Phần thi buổi chiều - Tập 2 Tin học cơ bản 2
12 ATV.11.101.01 C# 2005 - Tập 1: Lặp trình cơ bản CNPM 1
13 ATV.11.102.01 C# 2005 - Tập 2: Lập trình Windows Forms CNPM 1
14 ATV.11.103.01 C# 2005 - Tập 3: Lập trình Hướng đối tượng CNPM 1
15 ATV.11.104.01 C# 2005 - Tập 4: Lập trình Cơ sở dữ liệu - Quyển 1 CNPM 1
16 ATV.11.105.01 C# 2005 - Tập 4: Lập trình Cơ sở dữ liệu, Report, Visual SourceSafe - Quyển 2 CNPM 1
17 ATV.11.106.01 C# 2005 - Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0 - Quyển 1 CNPM 1
18 ATV.11.107.01 C# 2005 - Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0 - Quyển 2 CNPM 1
19 ATV.11.108.01 C# 2005 - Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0 - Quyển 3 CNPM 1
20 ATV.11.109.01 C# 2005 - Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0 - Quyển 4 CNPM 1
21 ATV.11.110.01 Lập trình Cơ sở dữ liệu với C# - Mô hình nhiều tầng CNPM 1
22 ATV.11.112.01 Kỹ thuật xây dựng ứng dụng ASP.NET - Tập 2 CNPM 2
23 ATV.11.113.01 Kỹ thuật xây dựng ứng dụng ASP.NET - Tập 3 CNPM 1
24 ATV.11.114.01 Giáo trình kỹ nghệ phần mềm CNPM 2
25 ATV.11.115.01 Lập trình Web bằng PHP 5.3 và Cơ sở dữ liệu MySQL 5.1 - Tập 1 CNPM 1
26 ATV.11.116.01 Lập trình Web bằng PHP 5.3 và Cơ sở dữ liệu MySQL 5.1 - Tập 2 CNPM 1
27 ATV.11.117.01 Khai thác một số dịch vụ Cloud Computing CNPM 2
28 ATV.12.101.01 Cách bảo vệ dữ liệu quan trọng và PP phát hiện thâm nhập Mạng 1
29 ATV.12.102.01 Triền khai thư điện tử với Microsoft Exchange Server Mạng 1
30 ATV.12.103.01 Triển khai hệ thống mạng Wireless Mạng 2
31 ATV.12.104.01 ISA Server 2006 Mạng 2
32 TH.HT/GT/V.001 Phân tích và thiết kế tin học hệ thống
quản lý - kinh doanh - nghiệp vụ
CNPM 1
33 JA.W/TH/V.001 Thực hành Java Script CNPM 1
34 OR.DE/GT/V.001 Oracle9i Developer CNPM 1
35 C++/GT/V.001.01 C++.NET Tập 1 CNPM 1
36 W2K.CQ/GT/V.001 Windows 2000s cài đặt và quản trị Mạng 1
37 M.WI/GT/V.001 Lập trình mạng trên Windows Mạng 1
38 ASP.CS/GT/V.001 ASP cơ sở dữ liệu căn bản và chuyên sâu CNPM 1
39 XML/GT/V.001 XML nền tảng và ứng dụng CNPM 1
40 Đ 6T731
2745
Giáo trình Assembly Tin học cơ bản 2
41 Đ 6T7 018.2
2850
Lập trình phần mềm hệ thống Tin học cơ bản 1
42 Số 38/105 Assembly language and computer architecture
using C++ and Java
Tin học cơ bản 1
43 Số 57/83 Computer orgamzation & architecture Tin học cơ bản 1
44 Đ 6T7 075
2810
Visual Basic 6 Tin học cơ bản 1
45 ĐM/GT/V001.01 Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục
ĐH 2010-2012
Khác 2
46 No Báo cáo khoa học tổng kết đề tài G16 Khác 1
47 No Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý Khác 1
  TỔNG 65

Tin cùng chuyên mục


Quảng cáo
  • Alternate Text
  • Alternate Text
Bộ đếm truy cập
Số lượt truy cập : 113344
Số người online : 22