Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra CNTT cho SV K17 năm 2022 - (9/27/2022)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 15 tháng 9 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v sinh viên K17 hoàn thành chuẩn đầu ra CNTT

 

Kính gửi: Các Khoa, Bộ môn, Trung tâm.

 

Để sinh viên K17 hoàn thành chuẩn đầu ra CNTT và có thời gian thực tập, làm đồ án tốt nghiệp, khoa Công nghệ Thông tin lập kế hoạch tổ chức đánh giá như sau:

  • Thời gian đăng ký: 20/9-27/9/2022 (trong giờ hành chính).
  • Hình thức đăng ký: Lớp trưởng các lớp lập danh sách (biểu mẫu đính kèm).
  • Thời gian dự kiến thi: 03/10/2022-31/10/2022.

Kinh phí nộp tiền học bồi dưỡng, thi đánh giá được thực hiện theo thông báo của Nhà trường và phòng Tài chính – Kế toán. Sinh viên nộp tiền theo hình thức chuyển khoản về tài khoản của Nhà trường.

Thông tin liên hệ: cô Hồ Bạch Tuyết, số điện thoại 090.435.5500, Email: hobachtuyet169@gmail.com; cô Đào Thị Thu Diệp, số điện thoại: 0978.778.129.

Địa chỉ: Phòng 202 – Trung tâm Hưng Yên Aptech: CNTT&TT, tầng 2, tòa nhà 4 tầng – Khoa Cơ Khí. Điện thoại: 02213.713.319.

Vậy Khoa Công nghệ Thông tin kính đề nghị các Khoa, Bộ môn, Trung tâm và giáo viên chủ nhiệm đôn đốc, nhắc nhở sinh viên đăng ký hoàn thành chuẩn đầu ra CNTT đảm bảo đúng tiến độ để kịp xét điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

KHOA CNTT

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Hậu

 

 

 Quảng cáo
  • Alternate Text
  • Alternate Text
Bộ đếm truy cập
Số lượt truy cập : 77203
Số người online : 9