Nghiên cứu phương pháp nhận dạng người nói phụ thuộc từ khóa Tiếng Việt - (4/10/2012)

1.      Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp nhận dạng người nói phụ thuộc từ khóa Tiếng Việt và xây dựng chương trình demo

2.      Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật

3.      Tính cấp thiết:

            Vấn đề nghiên cứu các phương pháp nhận dạng tiếng nói đã và đang thu hút rất nhiều sự đầu tư nghiên cứu của các nhà khoa học trên khắp thế giới. Tuy nhiên cho đến nay kết quả mang lại vẫn chưa hoàn toàn làm hài lòng những người nghiên cứu do tính chất quá phức tạp và không cố định của đối tượng nhận dạng là tiếng nói con người. Đặc biệt, đối với tiếng việt thì kết quả còn nhiều hạn chế. Đề tài nghiên cứu có tính thực tiễn cao trong chứng thực giao dịch bằng giọng nói, điều khiển đăng nhập bằng giọng nói... việc xây dựng các hệ thống thanh toán thẻ tín dụng qua điện thoại; đăng nhập vào các hệ thống; giám định tư pháp tiếng nói…

4.      Mục tiêu:

-          Nghiên cứu các cơ sở lý thuyết, các bài toán của nhận dạng người nói

-          Xây dựng và thử nghiệm chương trình nhận dạng người nói

5.      Nội dung chính:

-          Tổng quan về nhận dạng người nói

-          Trích chọn đặc trưng người nói

-          Các mô hình ứng dụng nhận dạng người nói phụ thuộc từ khóa

-          Cấu hình hệ thống và kết quả thử nghiệm

6.      Sản phẩm và kết quả dự kiến:

6.1.  Sản phẩm khoa học:

-       Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài:    00       

-       Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước:     01       

-       Số lượng sách xuất bản: 00                                                     

      6.2. Sản phẩm đào tạo: Số lượng tiến sĩ, số lượng thạc sĩ:0

      6.3.  Sản phẩm ứng dụng:

-    Sản phẩm ứng dụng là một chương trình phần mềm cho phép nhận dạng ra người nói có trong hệ thống dữ liệu của máy tính hay chưa. Nếu đã có rồi sẽ cho ra kết quả của người nói là ai?

6.4. Các sản phẩm khác:

- Báo cáo khoa học về nội dung đề tài .              

7.      Hiệu quả dự kiến:

8.      Nhu cầu kinh phí dự kiến: 15.000.000 đ

9.      Thời gian nghiên cứu dự kiến: 10 tháng        

Ngày   tháng     năm 2012

                                                                                                      Chủ nhiệm đề tài

        Đào Thị Thu Diệp


Tin cùng chuyên mục


Quảng cáo
  • Alternate Text
  • Alternate Text
Bộ đếm truy cập
Số lượt truy cập : 150003
Số người online : 7