Trọn bộ CD giáo trình Aptech link MediaFire - (4/10/2012)
 
 
Tổng hợp giáo trình, tài liệu các môn học trong chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế ACCPi7.1 của Aptech. Hưng Yên - Aptech chân trọng gửi tới các bạn link down MF  trọn bộ.
 
CD 1: Giáo trình Java by Example - Learn Java by Example (186.4 MB)

 

CD 2: RDBMS - Hệ quản trị CSDL quan hệ - Relational Database Management System (146.2 MB)

 

 

CD 3: XML by Example - Aptech 

 

 

CD 4: Working with SQL Server Database Objects

 

 

CD 5: Guide Advance Java - Aptech (235.2 MB)

 

 

CD 6: DCJ - Distributed Computing in Java (506.9 MB)

 

 

CD 7: DBSJ - Working with Database and Security in Java (214.5 MB)

 

 

CD 8: PCS - Programming in C# (341 MB)

 

 

CD 9 : ACS - Advanced Programming in C# (168.5 MB)

 

 

CD 10: ADMS - Advanced Data Manipulation in SQL Server (336 MB)

 

 

CD 11: Win Forms Programming with C# (562.2 MB)

 

 

CD 12: Begin ASP.NET (381.1 MB)

 

 

CD 13: Database Handling in ASP.NET (349.5 MB) 

 

 

CD 14: Advanced Features of ASP.NET (420 MB)

 

 

CD 15: Programming Web Services in .Net (340.9 MB)

 

 

CD 16: Deverloping Web Services with Java (143.7 MB)

 

 

CD 17: Integrating XML with Java (302.2 MB)

 

 

 

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

 

 Quảng cáo
  • Alternate Text
  • Alternate Text
Bộ đếm truy cập
Số lượt truy cập : 77228
Số người online : 11