Nghiên cứu công nghệ IPv6 - (5/5/2012)

 

 

ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

 1.      Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ Ipv6 và triển khai thử nghiệm trên hệ thống mạng trường ĐHSPKT Hưng Yên.

 2.      Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục & Công nghệ

 3.      Tính cấp thiết:

            Theo lý thuyết,IP v4 bao gồm hơn 4 tỷ địa chỉ và có thể cấp phát hết trong năm 2011. Chính điều này thúc đẩy sự ra đời một thế hệ địa chỉ Internet mới. IPv6 được thiết kế với hy vọng khắc phục những hạn chế vốn có của địa chỉ IP v4. Hiện IPv6 đang được chuẩn hóa từng bước và đưa vào sử dụng thực tế tuy nhiên quá trình chuyển đổi hệ thống mạng từ IPv4 sang IPv6 còn gặp nhiều vấn đề từ thiết bị không đồng bộ, các nhà cung cấp dịch vụ Internet, kiến thức người sử dụng và quản lý mạng. Đề tài nghiên cứu công nghệ Ipv6 và triển khai thử nghiệm trên hệ thống mạng trường ĐH SPKT Hưng Yên nhằm nghiên cứu về công nghệ Ipv6 và tạo ra môi trường mạng trên nền Ipv6 từ đó cho phép người dùng kết nối và thử nghiệm cũng như tạo một môi trường cho sinh viên chuyên ngành Mạng máy tính có thể học tập và thí nghiệm.

4.      Mục tiêu:

-          Nghiên cứu công nghệ Ipv6

-          Triển khai thử nghiệm nền tảng Ipv6 cho phép người dùng sử dụng thử nghiệm, tạo môi trường cho phép sinh viên chuyên ngành mạng máy tính thí nghiệm triển khai mạng Ipv6.

5.      Nội dung chính:

-          Khảo sát hệ thống mạng.

-          Triển khai mô hình thử nghiệm.

6.      Sản phẩm và kết quả dự kiến:

6.1.  Sản phẩm khoa học:

-         Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước:   01                 

      6.2. Sản phẩm đào tạo: Số lượng tiến sĩ, số lượng thạc sĩ: 0               

      6.3.  Sản phẩm ứng dụng: Triển khai hệ thống mạng trên nền tảng Ipv6 cho phép người dùng kết nối thử nghiệm và tạo môi trường cho sinh viên chuyên ngành mạng máy tính triển khai các hệ thống.

6.4. Các sản phẩm khác: một cuốn báo cáo, seminar.

7.      Hiệu quả dự kiến: Đề tài sẽ triển khai các dịch vụ mạng trên nền tảng Ipv6 và tạo ra môi trường mạng cho phép người dùng và sinh viên chuyên ngành mạng máy tính tham gia thử nghiệm; giúp tác giả có môi trường thử nghiệm phục vụ cho đề tài Thạc sỹ ‘Nghiên cứu công nghệ Ipv6’.

8.      Nhu cầu kinh phí dự kiến: 15.000.000 (vnđ).

9.      Thời gian nghiên cứu dự kiến: 10 tháng.

                    Ngày  09  tháng  01  năm 2012

                                                                                                    Chủ nhiệm đề tài

                   

                                                                                                      Vũ Khánh Qúy‎

 

 

 Quảng cáo
  • Alternate Text
  • Alternate Text
Bộ đếm truy cập
Số lượt truy cập : 150028
Số người online : 7