Liên hệ với chúng tôi !

Trung tâm Hưng Yên Aptech:Bạn có điều gì muốn được giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi,chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất!!

Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Điều cần giải đáp:
Nội dung:

Cách khác để liên hệ !!

Văn phòng CS1: Tầng 2, Tòa nhà 4 tầng –Trường ĐH SPKT Hưng Yên (Khoái Châu – Hưng Yên); ĐT: 03213.713.319

Văn phòng CS2: P107, Tòa nhà điều hành – Trường ĐH SPKT Hưng Yên (Nhân Hòa – Mỹ Hào- Hưng Yên): 03213. 767.168

Văn phòng CS3: Tầng 2, Tòa nhà 7 tầng – Trường ĐH SPKT Hưng Yên (189 Nguyễn Lương Bằng – TP. Hải Dương): 03206.609.167

Email: aptechhy@utehy.edu.vn